מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים 05/07/2020 י"ג תמוז תש"פ
מאמרים לקריאה חופשית
616 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

נישואין רב-תרבותיים בין ישראלים לעולים מחבר העמים

עבודה זו עוסקת בנישואין רב-תרבותיים בין ישראליים לעולים מחבר העמים. מטרת העבודה היא לעמוד על ההשלכות של קשר נישואין מורכב זה הנובע בעיקר מפערי התרבות. העבודה בוחנת את המושג רב-תרבותיות באופן כללי, ובהקשר הישראלי שבו ההגירה נתפסת כעליה וכשיבה הביתה. כמו כן, העבודה עוסקת במושג זוגיות רב-תרבותית ובוחנת את המחקרים הקשורים לנושא, הן המחקרים המועטים שעוסקים בו באופן ישיר, והן התיאוריות הכלליות על זוגיות שעשויות לסייע בהסבר התופעה. העבודה מתמקדת בזוגיות רב-תרבותית של ישראליים ועולים מחבר העמים, ולכן גם בודקת את מצבם הכללי של עולי חבר העמים בישראל, את קשיי ההסתגלות שלהם בחברה, בתעסוקה ובמערכת החינוך. התמונה המשתקפת מציגה את קשר הנישואין הזה בין המהגר מחבר העמים לבין הישראלי המקומי כקשר מורכב. המורכבות קשורה לחוסר איזון ברור במשאבים, הנוגע לרמת השליטה בשפה, להשתייכות לתרבות הגמונית ולזהות יהודית ברורה וכשרה, רשתות משפחתיות וחברתיות וכדומה. הקשיים המרכזיים המשליכים על נישואין אלה הם: קשיי השפה, הבדלים בשיח הרגשי ובדרכים לניהול קונפליקטים, סוגיית הזהות, פערים ביחס לתרבות ולספרות, פערים בנושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג, חוסר התאמה בסגנון ההורות וחוסר הסכמה בנושאים של חינוך הילדים ורכישת ההשכלה. קונפליקטים עשויים לנבוע גם מחילוקי דעות באשר לשימור השפה הרוסית ולחינוך דו-לשוני, וכן מהקשרים של בני הזוג עם המשפחה המורחבת. לפיכך מובן שכדי לקיים ולשמר נישואין אלה יש צורך במאמצים מצד שני בני הזוג לגשר על הפערים התרבותיים ועל העמדות והתפיסות מתוך מתן מקום של כבוד לתרבות של שני הצדדים.
מאת: אריה אמינוב דפים: 33 תאריך: 24/06/2020 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הגורמים השוניים המשפיעים על התלות בזוגיות

הגדרת הזוגיות והמשפחה היא שאלה העומדת במוקד תשומת ליבם של הרבה חוקרים ישראלים. בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים שיצרו מצב בו הגדרת המשפחה שהייתה מקובל בעבר איבדה את תוקפה וכיום ישנו קושי להגיע לקונצנזוס בנוגע להגדרה מחודשת. מושג הזוגיות על כל משמעויותיו מצוי כרגע בין שוויון לאי – שוויון בין המינים. בעבר, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו. לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. תהליכי התיעוש והעיור הביאו לצמצום הפונקציות של המשפחה ולהרחבת קשריה עם גורמים החיצוניים לה ותלותה בהם. בנוסף, קידום מעמד האישה, דחיית גיל הנישואין וצמצום הילודה צמצמו את תפקידיה החברתיים של המשפחה והפכו אותה ליחידה שנשענת בעיקר על קשרים רגשיים וציפייה לאושר. מגמות החילון והדמוקרטיה הביאו להתרופפות הפיקוח של מוסדות דתיים ונורמות מוסריות ולהדגשת אושרו וחירותו של הפרט על חשבון הסתגלות לדרישות החיים המסורתיים של המשפחה. חדשנות ושינוי, הזיקה לעתיד של החברה המודרנית, הינם גם אידיאלים התורמים להחלשת מעמד המשפחה. השינויים הקורים במשפחה משפיעים על החברה כשם שהשינויים בחברה משפיעים על המשפחה. תיאוריית ההתקשרות הינה תיאוריה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית אשר טוענת כי בנפשו של הפעוט ישנו צורך פנימי וראשוני לתקשורת עם הדמות הדומיננטית בחייו על מנת להרגיש קרבה והגנה. בניגוד להשקפה הביהביוריסטית, תיאוריה זו גורסת כי צורך זה הינו קודם לצרכיו הפיזיים של הפעוט. לדעת בולבי, אשר מושפע מתיאוריית האבולוציה הדרוויניסטית, קיים ערך הישרדותי רב לדחף ליצור קשר וכן לחפש קרבה. דבר זה הינו חלק משמעותי של האישיות האנושית עוד בראשית היווצרותה. מבחינה דמוגרפית, ישראל נחשבת ליותר "משפחתית" משאר ארצות אירופה, וזה מכיוון ששיעור הילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית, ולידות מחוץ לנישואין גם כן מעטות יותר (הולנדר, 2007). נראה, שלמרות שהשפעות התיעוש והמודרניזציה לא פסחו על ישראל, נותרה המשפחה הישראלית יציבה באופן יחסי. החוקרים פרס וכץ הציעו מספר הסברים לעובדה זו: ראשית, המצב הביטחוני המתוח, והיותה של ישראל "מדינה במצור", מעוררים אצל הישראלים תודעה גבוהה לסכנה והדבר מגביר את המשפחתיות. שנית, בני המוצא המזרחי, אשר מאופיינים בדפוסי משפחתיות מאוד מסורתיים, מהווים חלק גדול מהאוכלוסייה. בנוסף לכך, הדת והמסורת הינם ערכים מרכזיים במדינה, אשר באים לביטוי ברמה הערכית והמוסדית כאחד. ולבסוף, החברה הישראלית הינה קטנה ומצומצמת, מה שמשמש כאמצעי פיקוח המגביר את נטייתו של הפרט למשפחתיות
מאת: ציון זרביב דפים: 34 תאריך: 23/06/2020 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

האינטראקציה שבין ההורים והשפעתה על עיצוב התנהגות ילדיהם

למערכת היחסים, האווירה בבית והתקשורת בין ההורים יש השפעה מכרעת על עיצוב התנהגות ילדיהם. ההשפעה יכולה להיות שלילית או חיובית בהתאם למערכת היחסים בין ההורים. ככל שההורים ישקדו על פיתוח דרכים וכלים ליחסים תקינים, ייטב להם ולעיצוב התנהגות ילדיהם
מאת: דוד דנן דפים: 27 תאריך: 23/06/2020 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

השפעותיה החיוביות של עמדת הראויות על הקשר הזוגי

העבודה התבססה על גישה חדשה, הנקראת 'ראויות' (להיות ראוי) והשפעותיה החיוביות על הקשר הזוגי. ה'ראויות' הינה עמדה פנימית שהאדם צובר בתוכו כאשר הוא כנה, אותנטי, ישר, קשוב לעצמו, קשוב לאחרים, מעניק ותורם. ההבנה שהאדם 'צובר' ראויות מחזירה לו את כוח הבחירה כיצד לפעול ולא כפי שניתן לחשוב שאנשים ראויים הם אלו שממלאים את הווייתם בתודעת שפע ומחשבות חיוביות. האדם הראוי נע בעולם מתוך התבוננות בעצמו ובעולם ערכיו ונדרש בכל סיטואציה להיות כנה, גם כשאין הדבר פשוט עבורו. החלטתי להעמיק בראויות, משתי סיבות. הראשונה היא כאשר ראיתי כי אנשים שונים מייצרים קשרי נישואים שונים, כלומר ישנם פרמטרים הנוכחים באלו המזמנים לעצמם מערכות יחסים מניבות המאפשרים להם להביא את עצמם כמו שהם באמת, ללא התרסה, שתלטנות, תבוסתנות או תחושת שקיפות. הסיבה השניה בעקבותיה בחרתי את נושא העבודה היא, לאחר שחוויתי גישות טיפוליות שונות ועמדתי על החסר בכל אחת מהן. הן האימון (Coaching), אשר מהותו היא יכולת הבחירה של האדם ועין טובה על המציאות והן הפסיכולוגיה אשר נותנת מקום רב לנסיבתיות ולעברו של האדם. אחת הנקודות שהפריעו לי היא ששמתי לב שישנו ציר עדין בתחום הטיפול שנע בין הוקרה להכרה. בין היכולת של אדם לראות את עוצמותיו ויכולותיו לבין החובה להכיר בחולשותיו ובאתגרי חייו הסובייקטיביים. אם כן, גישות אלה נצבעו אצלי בשחור ולבן, צד אחד נותן מקום אבסולוטי לכאב ולרגשות שליליים והצד השני מתעקש לשפוך אור אופטימי על אתגרי החיים ומשם ליצור תנועה לשינוי, כאשר אלו ואלו חסרים. הראויות הינה עמדה המורכבת מפרמטרים שונים עליהם ארחיב, תוך הבנה כי הם שזורים וקשורים זה בזה. עמדה זו בוחנת כיצד מגיב האדם הראוי במערכת הזוגית, לעומת אדם בעל עמדות נפשיות אחרות. וכן כיצד תומכת גישה זו בניית זוגיות אותנטית, יציבה, בעלת גבולות ברורים וגמישים, אשר מאפשרת מקום וקיום לכל אחד מהם בנפרד ולשניהם יחד, לאורך זמן. ברצוני להודות מעומק הלב למורי הדרך שלי, הרב אביחי שלום כהן, מלי אורנבוך וכמובן לאמיתי מגד שפתח לי צוהר משמעותי דרך ספרו 'להיות ראוי'.
מאת: יעל יפת דפים: 30 תאריך: 18/06/2020 מחיר: ₪ 60.00 הזמן עכשיו

גישת ה"אימאגו" כחלק מן הטיפול הזוגי בבני זוג שאחד מהם הינו עם הפרעת קשב וריכוז

המחקר הנוכחי עסק באופן שבו מתמודדים בני זוג עם מצב שבו אחד מהם סובל מהפרעת קשב וריכוז, תוך התמקדות בגישת האימאגו ככלי הטיפולי בבני זוג אלו. אי לכך, מטרת המחקר הייתה לבחון את השימוש וההשפעות של גישת ה"אימאגו" על בני זוג שאחד מהם עם הפרעת קשב וריכוז. לצורך בחינתה של סוגיה זו נעשתה סקירה של הספרות המחקרית והתאורטית הקיימת בתחום, תוך בחינת הקשיים והאתגרים שחווים בני זוג במצב שבו אחד מהם מתמודד עם הפרעת קשב וריכוז, עמידה על עקרונות גישת ה"אימאגו" והיישום שלו במצב ייחודי זה. סקירת הספרות הקיימת בתחום העלתה כי גישת ה"אימאגו" עשויה להוות גישה יעילה לקידום התקשורת בין בני זוג, ולשיפור הביטחון והאמון שלהם בתוך המערכת הזוגית. בהקשר של הפרעת קשב וריכוז נמצא גם כי גישה זו עשויה להביא להשלכות חיוביות, כאשר היא עשויה לשפר את התקשורת ולצמצם דפוסים שליליים בתוך מערכת היחסים. עם זאת, השימוש בגישה זו הינו מורכב במקרה של הפרעת קשב וריכוז והוא דורש התאמה ייחודית. כמו כן, על מנת שהגישה אכן תניב השלכות חיוביות, יש צורך בהתמדה, במחויבות ובעבודה קשה מצד בני הזוג .
מאת: ישראל ליבמן דפים: 41 תאריך: 09/06/2020 מחיר: ₪ 82.00 הזמן עכשיו

תרומת קבצת תמיכה להקניית SEL לילדים להורים גרושים

פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות כמענה להשלכות הנובעות מגירושי הורים
מאת: נחמיה אהוד מליחי דפים: 28 תאריך: 27/05/2020 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

השפעת גירושין על ילדים - הזדמנות לצמיחה מתוך משבר

במהלך המאה ה 20 חלו שינויים רבים במבנה המשפחה אבל נראה כי השינוי הדרמטי ביותר ובעל ההשלכות המרחיקות לכת ביותר, הינו העלייה בשיעור הגירושין. מטרת הסמינריון הייתה לבחון את ההתמודדות של הילדים עם משבר הגירושין ולבדוק האם ישנה אפשרות לצמיחה מתוך המשבר בסיטואציה זו. תחילה בחרתי לסקור עבודות הבוחנות את השלכות הגירושין, מעבודות אלו ניתן להגדיר כי גירושין הוא מצב משבר. מצב זה מורכב משתי חוויות קשות, חווית האובדן וחווית השינוי אותן חווה המשפחה ככלל והילדים כפרט. מזווית הילדים ניתן לצפות במגוון תגובות משבריות, בתחום הרגשי, התפקודי והקוגניטיבי. המחקרים מצאו אחידות מסוימת בתגובות הילדים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. אף על פי כן, מחקרים הראו כי לא כל ילדי הגירושין התמודדו בצורה שווה עם המשבר. ההתמודדות תלויה בחוסן האישי של כל ילד ובמערכת התמיכה שהייתה לילד בשעת המשבר. הדבר הוביל אותי לסקור את הרעיון של ''צמיחה מתוך משבר'' , רעיון זה נחקר בדיסציפלינות שונות ובהקשרים שונים. נמצא שלצד הקשיים והאובדן, בתהליך ההתמודדות היה רווחים כמו שיפור תפקודי, הצבת סדרי עדיפויות, הערכה עצמית טובה יותר ותחושה של חוסן רב יותר. ליבת הסמינריון עוסקת בסקירה ספרותית בהיבט של צמיחה מתוך משבר עבור ילדי הגירושין, נושא חדש יחסית. המחקר מצא שילדים שעברו לפחות שלוש שנים מזמן גירושי הוריהם, דיברו על השפעות שליליות וחיוביות במשולב. לצד הזיכרונות הכואבים, האכזבות והגעגועים למשפחתיות שאבדה הם ביטאו כישורי חיים, התבוננות מעמיקה על החיים, יכולת גמישות לשינויים והתמודדות עם קושי. הילדים בטאו מבט פרקטי לחיים, הרגשה כללית של חוסן נפשי מול משבר. מתוך הסקירה הספרותית שבחנה נושא זה, ניתן לומר שרבים מן הילדים חוו צמיחה פוסט-טראומטית בעקבות גירושי הוריהם. הם תופסים את עצמם כחזקים יותר מהעבר, בעלי כושר התמודדות ובוגרים יותר. המחקרים בתחום זה מדגישים את העובדה שלמרות רגישותם ופגיעותם, הילדים מדווחים על צמיחה בראיית הפרספקטיבה של החיים באירועים לא צפויים, צורך במיצוי ההווה ובהגדרת סדרי עדיפויות. המסר המרכזי העולה מעבודה זו היא שבטווח הארוך יש בגירושי ההורים גם פוטנציאל להתמודדות מפתחת ומחזקת. כלומר שהתמודדות עם המשבר טומנת בתוכה את האפשרות לצמיחה.
מאת: יסמין צבר דפים: 30 תאריך: 14/04/2020 מחיר: ₪ 60.00 הזמן עכשיו

חוסר אמון - בגידה בחיי נישואין הגורמים לה ודרכי ריפויה

הסיבה שכתבתי עבודה זו הינה מפאת שבעולם לא מדברים הרבה על בגידות ובמיוחד בעולם החרדי צריך להרים את הכפפה ולדון בנושא זה ודרכי הטיפול בו ועל המטפלים לרכוש מספיק ידע למנוע תופעה זו על מנת שימנע כאב, הבושה סביבו וחוסר הצניעות במיוחד בעולם החרדי וגם בעולם החילוני ,אך לדאבוני הרב בתקופה המודרנית הזו ריבוי המקרים של בגידות גדלו מאד האם רק בגידה מינית הינה בגידה מהי בגידה בכלל ומה הגורמים הרבים לה ואיך ניתן להבין את הקושי של הבוגד הנבגד במערכת סבוכה זו והאם בכלל אפשר לשקם זוגיות שספגה בגידה ואיך אפשר לטפל בזוגות על מנת שלא יברחו לקרש ההצלה השלילי הזה. בעודי לומדת ייעוץ זוגי להרבה מטפלים אין את הידע והניסיון בנושא על כן קראתי וחיפשתי הרבה חומר קודם כל בתורתנו הקדושה ובספרי פסיכולוגים ופסיכותרפיסטים ומטפלים זוגיים ומומחים בתחום שחקרו וטיפלו בהרבה מקרים כאלו.
מאת: ליז מוטיעי דפים: 29 תאריך: 23/03/2020 מחיר: ₪ 58.00 הזמן עכשיו

משפחה מגויסת לאור התורה

העבודה עוסקת ב"משפחה מגויסת", כלומר, כשאחד מההורים, לפחות, עוסק בתפקיד תובעני בצבא. באוכלוסייה הנדונה, משפחות אשר יונקות מהתורה, מדובר באבי המשפחה, הבעל. בתחילת העבודה אברר את עצם החיוב של הנשיאה בעול הביטחוני לאור ההלכה כיום. אמשיך בתיאור המאפיינים של הזוגיות הנדונה אשר מתנהלת ללא קירבה גיאוגרפית רוב הזמן. אופי חיים זה מציב שאלות משמעותיות מבחינה תורנית: האם זו זוגיות נכונה והורות נכונה לפי התורה? אעסוק בתקדימים דומים במקורות והתייחסות הלכתית, ונראה שזו זוגיות לגיטימית. כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים לפי התורה ולפי עקרונות מקצועיים? ההנעה היא תחום בסיסי בענייננו, ולכן אעסוק במונח מבחינה מקצועית ובהמשך, מבחינה תורנית, וביישום מעשי. הפתרון המוצע כאן למורכבות הזוגיות, בנוי על אמונה והזדהות מוחלטת בבחירה של שני בני הזוג בשליחות מצווה של השירות בצבא, ומתוך המוטיבציה העמוקה והמאירה יש כוחות לבנות זוגיות ומשפחתיות בריאה. מתוך מודעות לאתגרים נמצאים עם "יד על הדופק", ערים לבעיות ופותרים אותם. כיצד ניתן לחבר את המוטיבציה הגבוהה מתוך התורה ולהאירה בחיי היום יום? מובאות בעבודה המחשות רבות. כאשר מכוונים למוטיבציה גבוהה, אף הילדים חיים בתודעת השליחות המרוממת. בפן המקצועי, תבוצע בהמשך בדיקה של מרכיבי השי"ח במבנה המשפחה הנוכחי. המסקנה שהנני מביאה בעבודתי היא, שניתן בהחלט לבנות זוגיות בשביעות רצון גדולה במשפחה מגויסת. המסקנה העולה מכלל העבודה היא שזוגיות זו בהחלט בנויה על יסודות התורה, היא יכולה לעמוד בקריטריונים מקצועיים לזוגיות אידיאלית ובלבד שתעשה עבודה מתאימה.
מאת: נעמי זיני דפים: 89 תאריך: 22/03/2020 מחיר: ₪ 178.00 הזמן עכשיו

משפחה מגויסת לאור התורה

העבודה עוסקת ב"משפחה מגויסת", כלומר, כשאחד מההורים, לפחות, עוסק בתפקיד תובעני בצבא. באוכלוסייה הנדונה, משפחות אשר יונקות מהתורה, מדובר באבי המשפחה, הבעל. בתחילת העבודה אברר את עצם החיוב של הנשיאה בעול הביטחוני לאור ההלכה כיום. אמשיך בתיאור המאפיינים של הזוגיות הנדונה אשר מתנהלת ללא קירבה גיאוגרפית רוב הזמן. אופי חיים זה מציב שאלות משמעותיות מבחינה תורנית: האם זו זוגיות נכונה והורות נכונה לפי התורה? אעסוק בתקדימים דומים במקורות והתייחסות הלכתית, ונראה שזו זוגיות לגיטימית. כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים לפי התורה ולפי עקרונות מקצועיים? ההנעה היא תחום בסיסי בענייננו, ולכן אעסוק במונח מבחינה מקצועית ובהמשך, מבחינה תורנית, וביישום מעשי. הפתרון המוצע כאן למורכבות הזוגיות, בנוי על אמונה והזדהות מוחלטת בבחירה של שני בני הזוג בשליחות מצווה של השירות בצבא, ומתוך המוטיבציה העמוקה והמאירה יש כוחות לבנות זוגיות ומשפחתיות בריאה. מתוך מודעות לאתגרים נמצאים עם "יד על הדופק", ערים לבעיות ופותרים אותם. כיצד ניתן לחבר את המוטיבציה הגבוהה מתוך התורה ולהאירה בחיי היום יום? מובאות בעבודה המחשות רבות. כאשר מכוונים למוטיבציה גבוהה, אף הילדים חיים בתודעת השליחות המרוממת. בפן המקצועי, תבוצע בהמשך בדיקה של מרכיבי השי"ח במבנה המשפחה הנוכחי. המסקנה שהנני מביאה בעבודתי היא, שניתן בהחלט לבנות זוגיות בשביעות רצון גדולה במשפחה מגויסת. המסקנה העולה מכלל העבודה היא שזוגיות זו בהחלט בנויה על יסודות התורה, היא יכולה לעמוד בקריטריונים מקצועיים לזוגיות אידיאלית ובלבד שתעשה עבודה מתאימה.
מאת: נעמי זיני דפים: 89 תאריך: 22/03/2020 מחיר: ₪ 178.00 הזמן עכשיו

שילוב תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל ועמדות המורים בנושא

עבודה זו עוסקת בשילוב תלמידים עם לקוויות למידה בחינוך הרגיל, כאשר מפורטות הסיבות מהן הן נובעות. ניתן יהיה לראות את העיקרון שמלווה אצל כלל המורים והוא שילוב הילדים בעלי הלקויות במסגרות הרגילות תוך חיוב מתן מענים מספיקים ותואמים.
מאת: שרי כהן ארזי דפים: 25 תאריך: 21/01/2020 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

קונפליקטים מול שימוש בחוק חובת דיווח

כיועצי נישואין ואנשי טיפול, הננו עומדים לפעמים, למרבה הצער, מול מצבים בהם החוק דורש מאיתנו לדווח לרווחה אודות קטינים וחברים ישע הנמצאים בסיכון, אולם חובה זו- שהינה מוסרית מאד בבסיסה- עשויה להעמיד אותנו בקונפליקט פנימי, סביב סוגיות כגון: מה יעשו עם הדיווח שלי? האם מישהו יתייחס לכך בצורה נחושה מחד ורגישה מאידך? איך הדיווח ישפיע על המשך הטיפול שלי במשפחה, והאם לא אאבד את כל ההישגים עד כה, ובמיוחד- את הברית הטיפולית? פניתי לחקור את השטח, לבדוק את הקונפליקטים שאנשי טיפול עשויים להיתקל בהם, ולשמוע הצעות לשיפור המצב הקיים.
מאת: בלומה שטוב דפים: 28 תאריך: 12/01/2020 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

נפרדות וייחודיות בחיי משפחה

מובחנות עצמית, או כפי שמקובל לקרוא לה בספרות המקצועית: "דיפרנציאציה של העצמי", היא המידה שבה האדם חווה את עצמו כישות גופנית ונפשית נפרדת ונבדלת מהסביבה. זהו אחד התהליכים המרכזיים בעיצוב אישיותו הבריאה והמסתגלת של האדם והוא אחד הגורמים המשפיעים על קשרים זוגיים ומשפחתיים. קשר זוגי טוב מספק בסיס איתן למשפחה בריאה. הקשר הזוגי עשוי להיפגע מסיבות רבות ומגוונות ורבים הם המקרים בהם זוגות לא מצליחים לשמור את איכות הקשר הטובה ביניהם כפי שהיה בתחילת נישואיהם. ברוב המקרים זוגיות מעוררת ייצוגים של הקשיים והחוויות שבני אדם עברו, כך שבעצם גם לזוגיות חדשה הם יביאו את שק החוויות איתם. בן הזוג שהם בחרו, במודע או שלא במודע, הוא זה שיכול לאתגר אותם להתמודד עם הקשיים שלהם ולצמוח מהם. פעמים רבות המובחנות האישית משפיעה על היחסים הזוגיים והמשפחתיים. משפחה מסתגלת ללחץ בדרך המקיימת את המשכיותה תוך שהיא מאפשרת את הבנייתה מחדש. אם משפחה מגיבה בנוקשות על לחץ מופיעים דפוסים בלתי יעילים, אשר בעקבותיהם עלולה המשפחה להזדקק לטיפול.
מאת: לאה גורביץ דפים: 25 תאריך: 08/01/2020 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

הגישה המוטיבציונית בטיפול הסמכותי

העבודה מפרטת אודות טכניקות הגישה המוטיבציניות והשפעותיה בשדה הטיפולי של הטיפול הסמכותני
מאת: רותם עמר דפים: 28 תאריך: 07/01/2020 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

התמודדות הורים לילדים עם ADHD

תקציר: הפרעת קשב וריכוז ADHD היא הפרעה נוירו- התפתחותית, המוגדרת על ידי ליקוי ברמת- הקשב, חוסר ארגון, ו/או היפראקטיביות/ אימפולסיביות. ילדי ה-ADHD משפיעים על החברה, על המשפחה, על המורים ובעיקר על ההורים, בהם אתמקד בעבודתי. בפרק הראשון אגדיר מהי לקות ה-ADHD וכיצד היא משפיעה על תחומי החיים הלימודיים והחברתיים. הפרק השני יעסוק במורכבות ההורות לילדי ADHD. הפרק השלישי יעסוק בתגובות הרגשיות של ההורים לנוכח הADHD של ילדם. הפרק הרביעי יעסוק בהתמודדות ההורים עם ילד הADHD. פרק זה יראה כיצד ההתמודדות הרגשית שתוארה בפרק הקודם משפיעה על מערכת היחסים עם הילד. בעבודה זו נבין כי הורים, בכלל, והורים לילדי ADHD, בפרט, מהווים גורם משפיע על חינוך ילדיהם והתפתחותם החברתית והלימודית. לכן, על ההורה להוות עמוד תווך לילדו ולקבל את מירב הכלים על מנת לעזור לילדו למקסם את יכולותיו.
מאת: יעל שחר דפים: 26 תאריך: 06/01/2020 מחיר: ₪ 52.00 הזמן עכשיו

התפתחות הסמכות ההורית הבין דורית והשפעתה על החינוך

העבודה עוסקת במהי סמכות הורית, במעבר בין ההורות המסורתית להורות המודרנית והשלכותיו, סגנונות הורות שונים וכו' ופריסת משנתה של גישת החינוך "הסמכות החדשה" - תיאוריה וכן פעולות מעשיות ליישום על ידי ההורים.
מאת: מיכל הופמן דפים: 36 תאריך: 01/01/2020 מחיר: ₪ 72.00 הזמן עכשיו

השפעות הקשר בין בני הזוג על התנהגות ילדיהם

התקשורת בין בני הזוג משפיעה השפעה מכרעת על ילדיהם. תקשורת חיובית בין בני הזוג משפיעה לטובה על התנהגות ילדיהם במישורים רבים, בעוד שתקשורת שלילית בין בני הזוג משפיעה לרעה על הילדים, ואף מביאה את הילדים בחלק מהמקרים להתערב בעצמם בסכסוכי ההורים. גם להתערבויות אלה יש מחיר של השפעה על נפשם של הילדים, הבאות לידי ביטוי בהתנהגותם. בנוסף, לגירושין יש השפעות קשות על התנהגות הילדים בתחומים שונים, כמו יחסי הורה-ילד והשפעות שליליות המלוות את הילדים בבגרותם, ואף כאשר הם בעלי משפחה משלהם. אך יש תקווה, והמערכת הזוגית יכולה להשתנות בכל זמן. ישנן כמה אפשרויות לשיפור הזוגיות והובלתה למקום חיובי וטוב, שכל המערכת המשפחתית תושפע ממנו לטובה. ישנן דרכים לשימור הזוגיות ותוכניות מניעה המיועדות לילדים ולהורים, המקנות להם כלים להתמודדות במצבי מצוקה ולחץ. תוכניות להורים כדי לשפר את יחסי הורה-ילד, ותוכניות לילדים כדי להפחית את גורמי הסיכון הקיימים במערכת המשפחתית.
מאת: יעל כהן דפים: 27 תאריך: 31/12/2019 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

השפעות המעבר להורות על הקשר הזוגי

העבודה מדבר על השפעות המעבר להורות על הקשר הזוגי פרק 1- היווצרות תא הנישואין פרק 2- קשיים במעבר פרק 3- מרכיבי צמיחה במעבר
מאת: אסתר קצוביץ דפים: 25 תאריך: 19/12/2019 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130