מרכז י.נ.ר

עבודות סמינריות

כניסה למשתמשים 26/09/2020 ח' תשרי תשפ"א
מאמרים לקריאה חופשית
628 תוצאות

קונפליקט זוגי כהזדמנות לצמיחה

זוגות רבים רואים בנישואין את פסגת אהבתם. הם בטוחים שברגע שמצאו את בן הזוג הנכון, הרי שמובטח להם חיים מאושרים. הם חולמים על יחסי ידידות מלאי חום , אכפתיות ואהבה. על זוגיות של שיתוף פעולה, תמיכה, קרבה ואינטימיות. אך לאחר תקופה קצרה (שלושה חודשים עד שנתיים) של אהבה רומנטית והתרוממות רוח ימצאו את עצמם בני הזוג מול חילוקי דעות  שעלולים להוביל לתחושה של חוסר סיפוק, כעס ותסכול היוצרים אווירת ריחוק המנוגדת בתכלית לציפיותיהם. זוגות רבים נבוכים כאשר הם מגלים שיש בניהם חילוקי דעות ואף מריבות. התחושה הראשונית היא שמריבות אלו מהוות סתירה לאהבה הקיימת בניהם, הם סבורים בטעות שחוסר היכולת שלהם לתקשר בהצלחה ובאהבה פירושו הוא שאין הם אוהבים זה את זה די הצורך. ולעיתים רבות יוותרו על החלום הזוגי היות והוא נראה להם בלתי אפשרי ליישום במציאות היומיומית.

בעבודה זו אדגים כיצד ניתן להפוך את הקונפליקט למקור של צמיחה. לשם כך אעסוק בהרחבה בשני המושגים העיקריים המופיעים בעבודה. 'קונפליקט' ו'צמיחה'. אביא גישות שונות והיבטים שונים הקשורים בשני המושגים ולבסוף אציג את הכלים להתמודדות עם הקונפליקט כך שאכן יהווה הזדמנות לצמיחה.

מאת: טלי כהן דפים: 22 תאריך: 26/10/2014 מחיר: ₪ 44.00 הזמן עכשיו

תקשורת זוגית יעילה המסייעת בפתרון קונפליקטים

זוגות מצליחים נחושים ומטפחים בשיטתיות את הנישואין שלהם. הם יודעים מה מועיל ומטפח את הזוגיות והם גם יודעים מאלו התנהגויות יש להימנע. הם מודעים לחוקי התקשורת ביניהם ומנסים לדון בדברים בצורה מכובדת ויעילה.

עבודה זו באה לחקור את מאפייני הקונפליקט הזוגי וגורמיו, כאשר שאלת המחקר העומדת בבסיס העבודה היא: כיצד יכולה תקשורת זוגית יעילה לסייע בפתרון קונפליקטים?

הפרק הראשון עוסק בתיאור ההתנהגות, כללי יסוד והמאפיינים של זוגות מצליחים.

הפרק השני סוקר את גורמי הקונפליקט – "צרכים מנוגדים", כפי שמכנה זאת דר' רבין, הסיבות למריבות בין בני זוג ,על פי שיטתו של הפסיכיאטר דר' פלדמן. פרק זה מציג גם את עמדתו של דר' הנדריקס לפיו מריבות זוגיות הם ביטוי לקונפליקטים פנימיים. הפרק סוקר גם את שלבי ההתדרדרות במערכת הזוגית ומנסה לענות על השאלה מה תפקיד המריבות בזוגיות? לסיום מונה פרק זה את המיתוסים החוסמים תקשורת בזוגיות.

הפרק השלישי סוקר מגוון כלים ליצירת תקשורת זוגית יעילה.

כלי אחד: שימוש במטלות התנהגות על פי דר' ג'ונסון. המטלות ההתנהגותיות מכניסות את הזוגות לעולם של יחסים מסוג חדש, שבו כל אחד מבני הזוג הינו אדם שלם ומובדל, אך עדיין מסוגל ויכול להישאר קרוב לבן הזוג ולקיים מערכת יחסים משותפת ואינטימית.

כלי שני: תוכנית ארבעת הנקודות של דר' דרייקורס, הכוללת כבוד הדדי, איתור הבעיה האמיתית, עריכת הסכם ולקיחת אחריות.

כלי שלישי: שינוי התפיסה על פי שיטת האימגו. שיבושי העבר משפיעים על התנהגותינו  בהווה ועל כן שינוי התפיסה מלמד שמותר לבטא חילוקי דעות, כל אחד צריך לקחת אחריות על הקונפליקט הפנימי שלו ולא להשליך על בן הזוג.

כלי רביעי: תוכנית שלושת היסודות הבסיסיים הדרושים ליצירת דיאלוג זוגי על פי שיטתה של דר' רבין והם: הרצון להבין את בן הזוג. אופי השיחה- בהירות ותמציתיות. ושימוש בהוזון חוזר, כלי שמוביל להבנה ושיפור היחסים הזוגיים.    

מאת: בלומה נורדמן דפים: 25 תאריך: 24/08/2014 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

הקשר בין הפרעות ויסות חושי בקרב הורים לבין סגנונות הורות

בעבודה זו נעסוק בקשר שבין הפרעות בוויסות החושי בקרב הורים, לבין סגנונות הורות שונים. אם אכן קיים קשר שכזה, ייבחנו אילו סגנונות הורות מתאימים להורים הסובלים מן ההפרעה. בתחילת העבודה תיערך סקירה רחבה של הפרעות בוויסות החושי - הטיפוסים העיקריים של האנשים בעלי ההפרעה, וההשפעות לגבי הקלט החושי לפי המערכות שבהן נקלטת ההפרעה. בהמשך, יוצגו דפוסי התנהלות והתנהגות הורית על פי קריטריונים של שליטה הורית וקבלה הורית, ובנוסף תובא חלוקה לסגנונות הורות. בחלקה האחרון של העבודה יוצגו מחקרים מהשנים האחרונות שמראים כי הורים בעלי הפרעות בוויסות החושי עלולים לחוש הצפה חושית במהלך המפגשים שבינם לבין ילדיהם. המחקרים הוכיחו כי קיים קשר בין הפרעות בוויסות החושי בקרב הורים לבין שימוש בסגנונות הורות. ההורים הפגינו שימוש בסגנון הורות סמכותני מצד אחד או בסגנון הורות מתירני מן הצד האחר. כל זאת במטרה לנסות לשלוט במצב הסביבתי שבו הם נמצאים ובכך לנסות לשלוט בקלט החושי או להפחיתו. מחקרים נוספים סביב נושא זה יוכלו להועיל לאנשי הטיפול, למנחי הורים ולהורים עצמם, כדי להגיע לתכלית של איזון חושי ומשם לסגנון הורי שייטיב עם המשפחה כולה ויביא לרווחתה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
מאת: אורלי מילנר דפים: 29 תאריך: 09/09/2020 מחיר: ₪ 58.00 הזמן עכשיו

האיחוד הזוגי והנפרדות בחיי הנישואין

חיי הנישואין מהווה מרחב בו אמורים שני אנשים המייצגים עולמות שונים לחבור יחד ולבנות לעצמם תא משפחתי וזוגי מאוחד, הבנת המשמעות של האיחוד נדרשת ביותר בכדי לדעת לייצר אותו ולהגשים באופן מוצלח את מטרתו. בפרק הראשון העבודה תסקור את המשמעות הגשמית והרוחנית של האיחוד הזוגי, ובה יבואו ההבדלים בין הרבדים השונים בנישואין המשלימים זה את זה, בין סיפוק ומילוי צרכים הדדית לבין חיבור מהותי של שתי חלקי נשמה אחת שמגשימה את ייעודה באמצעות כוח הנתינה. תוך הפניית זרקור אל צרכי ה'יחד' כקרבה אינטימיות ותלות הדדית האמורים להתממש בנישואין. הפרק השני יעסוק ב'נפרדות' בתוך האיחוד הזוגי, ובו יובהר שזוגיות מוצלחת אינה התמזגות סימביוטית אלא איחוד בין שתי ישויות עצמאיות עם מערכות שכליות ורגשיות נפרדות. העבודה תתמקד במהות המושג 'מובחנות' משמעותה והביטויים שלה, והבנת תהליך ההתפתחות המובחנות במעגל החיים. הפרק השלישי ירחיב על השלכות ה'מובחנות' בכינון הזוגיות ותועלתה בהתמודדות באתגרי החיים הזוגיים, ותדון בהשלכות של חוסר איזון בין צרכי ה'איחוד' לצרכי ה'נפרדות'.
מאת: יוסף ברוייער דפים: 33 תאריך: 28/08/2020 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

השפעת העוני ודפוסי הפרנסה על זוגיות וגירושין

עבודה זו בוחנת ההשלכות של דפוסי פרנסה ועוני על חיי הזוגיות והגירושין. מטרת העבודה היא אם לעגן בספרות המחקר את הקשר בין היחסים הזוגיים לבין המצב הכלכלי, ואת ההשלכות של העוני על הנטייה לגירושין ועל חיי משפחות חד-הוריות. שאלת המחקר שלה היא: כיצד משפיע המצב הכלכלי במשפחה על יחסי הכוח בזוגיות, על הנטייה לגירושין ועל ההורים הגרושים? במענה לשאלה זו סוקרת העבודה את המושג "עוני" על פי ההגדרה היחסית וההגדרה המוחלטת, ומציגה מושגים של עוני בהקשרים שונים. כמו כן נבחנים בה הגורמים לעוני בישראל. בעבודה מוצג גם הנושא של דפוסי הפרנסה בהקשר הזוגי, ומוצגים יחסי הכוח הזוגיים על פי שתי תיאוריות: גישת המשאבים היחסיים וגישת האידאולוגיה המגדרית. דיון זה כולל התייחסות לאסטרטגיות לפתרון קונפליקטים זוגיים ולחלוקת התפקידים בבית. בנוסף, הסקירה מדגישה את ההשלכות של עוני על זוגיות וגירושין, הן מבחינת הנטייה לגירושין והן מבחינת החיים לאחר הגירושין. המסקנות מובילות להבנה שיחסי הכוח בזוגיות מושפעים במידה רבה ממצבם הכלכלי של בני הזוג, ממאזן המשאבים ומתפיסות מגדריות ביחס לדפוסי הפרנסה. כמו כן, מצב של עוני עשוי להחמיר קונפליקטים בזוגיות ולהוביל לגירושין. גם לאחר הגירושין, חווים שני הצדדים קשיים כלכליים, ואלה בולטים במיוחד בקרב אימהות חד-הוריות. בהתאם לכך מומלץ לפתח מענים בנושא הן כדי למנוע גירושין ולשפר את היכולת של בני הזוג לפתור קונפליקטים בזוגיות, וכן כדי לסייע להורים גרושים בהתמודדות עם עוני.
מאת: נתנאל מלאייב דפים: 31 תאריך: 19/08/2020 מחיר: ₪ 62.00 הזמן עכשיו

מעורבות הורים בבית הספר

נושא העבודה הינו השפעת מעורבות הורית בבתי הספר על איכות חינוך הילדים. במהלך השנים, מעורבות ההורים בנעשה בבית הספר הולכת וגדלה. עבודה זו באה לבדוק האם מעורבות זו מועילה או מזיקה לחינוך הילדים, ולהבין מה הדרכים היותר נכונות לקיום מעורבות זו כדי להגיע לתוצאות טובות יותר. הדרך בה נחקר הנושא הוא על ידי ספרות מקצועית מהארץ ומהעולם, בשילוב הידע שרכשתי במהלך הלימודים במרכז ינ"ר. מסקנות העבודה מעלות שמעורבות ההורים יכולה להועיל מאוד לפיתוח הילד, אך חשוב שזה יתבצע בהתאם לכללים ברורים, אחרת זה יכול לגרום לנזקים. נמצא גם שיש רמות שונות של מעורבות ושותפות אפשרית, ולרוב נמצא שככל שרמת השותפות עולה, כך יש שיפור בהישגי התלמידים מבחינה לימודית והתנהגותית. לכן יש לבנות מנגנונים מסודרים לעבודה מול ההורים ומול הקהילה, וכן מנגנונים להנחיית המורים בדרכים הנכונות כדי להסתייע בכלי חשוב זה במקום להיבהל ממנו.
מאת: עזריאל פינסקי דפים: 23 תאריך: 12/08/2020 מחיר: ₪ 46.00 הזמן עכשיו

Provisions of a Marital Safe Base and its Impact on Self-growth

This paper draws on theoretical research to explore the role of marriage in an individual’s pursuit of self-growth. Individuals are motivated to meet their physical, emotional and psychological needs, with the loftiest need being the need for self-growth (self-actualization). Attachment theorist suggest that self-actualization is only possible when one has supporting relationships. These relationships create a secure base which support the individual’s needs and allows them to go into the world to grow and develop. The closest relationship the individual has is paramount in acting as a secure base; for most, this is their partner in marriage. Feeling a sense of security and support from one’s marriage partner will provide them with a secure base. This secure base will play a pivotal role in the individual’s ability actualize their potential.
מאת: אבנר אנגלהרט דפים: 38 תאריך: 23/07/2020 מחיר: ₪ 76.00 הזמן עכשיו

בדידות ותלות השלכותיהן וביטוין בזוגיות

בעבודה זאת חקרתי את חוויות הבדידות והתלות עפ"י הוגי הדעות העיקריים בתחום זה כמו וויניקוט, קליין, קוהט ועוד..ו עפ"י התיאוריות ניסיתי למצוא קשר בין 2 חוויות אלה . כמו"כ חקרתי את ההשלכות והביטויים של חחויות אלה בקשר זוגי ואת הדרכים לטפל בהן .

מאת: שמואל דהן דפים: 45 תאריך: 14/07/2020 מחיר: ₪ 90.00 הזמן עכשיו

חינוך לאמונה בעידן הפוסטמודרני על פי תורתו של הרב קוק

המטרה של עבודה זו היא לבחון מה לכאורה מתנגש בין הניסיון לחנך לאמונה והרוח של העידן הפוסטמודרני. לאחר מכן להכיר את תפיסתו של הרב קוק ובמיוחד תרומתו לטובת החינוך לאמונה בא-להים בעידן זה.
מאת: יוסף סנדו דפים: 32 תאריך: 05/07/2020 מחיר: ₪ 64.00 הזמן עכשיו

זוגיות בצל הפרעות נפשיות עבודת מחקר

בנסיון לתאר את הקושי הגדול אותו חווים משפחות הנתונים בצל הפרעה נפשית ובחיפוש אחר הפתרון שיועיל למשפחות במצב כזה ביותר נקטו החוקרים גישות שונות אותן ניתן לתאר כמתח בין הרצון והצורך האנושי של הסובל מההפרעה לזוגיות ומשפחתיות טובה לבין הקשיים העומדים בפני האדם הסובל וכן קרוביו- בן\בת הזוג וילדיו בתא משפחתי שכזה. הנקודה שאותה ציינו החוקרים מכמה זויות היא האם ישנה אפשרות להקים תא משפחתי ואם כן כיצד. המסקנה העיקרית שגילו החוקרים היא שעצם ההמצאות בתוך קשר שהוא זוגי ומשפחתי מאפשרת ואף מעצימה את ההחלמה על ידי עידוד הסובל מההפרעה הנפשית לנוכחות בתוך מסגרת שמאלצת אותו בעדינות להיות "חלק" ואף מייצרת עבורו הצלחות הבונות בו את הביטחון והדימוי העצמי שהוכחו כמרכיבים משמעותיים בהחלמתו וחזרתו לחברה. במאמר הנוכחי נסקור את הדעות והתאוריות השונות לגבי התכנות קשר כזה לכל מרכיביו. המאמר מגדיר על פי המחקרים את המושגים זוגיות ומרכיביה ובהגדרת ההפרעות הנפשיות על מרכיביו ולאחר מכן דן על פי המסקנות בנובעות מההגדרות האם ישנה התכנות לתא משפחתי בקרב הסובלים מהפרעות נפשיות, ועל פי המחקרים באיזה תיאוריות ומודלים טיפוליים ניתן לאפשר תא זוגי שכזה. מטרתנו היא להעלות את המודעות בקרב הסובלים מהפרעות נפשיות ומשפחותיהם לגבי גישה שונה ואפשרות להתכנות תא משפחתי מתפקד – קרן אור.
מאת: טוביה בן אליהו דפים: 27 תאריך: 30/06/2020 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

קונפליקט עבודה משפחה

קונפליקט תפקידים והשפעתו על חלוקת התפקידים בין בני הזוג בחברה הכללית ובחברה החרדית. מטרת העבודה היא להצביע על הקונפליקט במציאות המודרנית שבה נשים רבות משתלבות בשוק העבודה, ועל השפעתו של קונפליקט זה על חלוקת התפקידים בין בני הזוג. הדגש הוא שמצב זה שונה מהעבר שאז תפקידי האם שלא עבדה היו מוגדרים בתוך הבית.
מאת: יוסף רזי זגורי דפים: 36 תאריך: 30/06/2020 מחיר: ₪ 72.00 הזמן עכשיו

קונפליקט עבודה משפחה

קונפליקט תפקידים והשפעתו על חלוקת התפקידים בין בני הזוג בחברה הכללית ובחברה החרדית. מטרת העבודה היא להצביע על הקונפליקט במציאות המודרנית שבה נשים רבות משתלבות בשוק העבודה, ועל השפעתו של קונפליקט זה על חלוקת התפקידים בין בני הזוג. הדגש הוא שמצב זה שונה מהעבר שאז תפקידי האם שלא עבדה היו מוגדרים בתוך הבית.
מאת: יוסף רזי זגורי דפים: 36 תאריך: 30/06/2020 מחיר: ₪ 72.00 הזמן עכשיו

כיצד קונפליקטים בזוגיות משפיעים על אפקט גרטון אצל גברים לעומת נשים?

אפקט גרטון משמעותו שישנה אדפטציה לקונפליקט כאשר קונפליקטים מופיעים ברצף. על בסיס אפקט זה, המחקר הנוכחי מבקש לבדוק האם האדפטציה לקונפליקט מבוססת על מערכת בקרת קונפליקט הספציפית לגירויים במטלות קונפליקט קוגניטיבי או שמא היא מערכת כללית שמגיבה גם לקונפליקטים רגשיים. למחקר זה יש שלוש השערות: (1) יימצא הבדל בין גברים לנשים בזמן התגובה לתנאי לא תואם המגיע לאחר תנאי לא תואם. (2) ההפרש בזמן התגובה בין צעד לא תואם המגיע אחרי צעד לא תואם לבין צעד לא תואם המגיע אחרי צעד תואם יהיה קטן יותר בקבוצה שעברה הטרמת קונפליקט (קבוצת ניסוי) מאשר קבוצה שלא עברה הטרמת קונפליקט (קבוצת ביקורת). (3) הטרמת קונפליקט בזוגיות תפחית את זמן התגובה בתנאי לא תואם אשר מגיע לאחר תנאי תואם אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. לבחינת ההשערות העברנו שאלון קונפליקטים בזוגיות למחצית הנבדקים בכדי להטרים קונפליקט רגשי ולאחר מכן הם ביצעו את מטלת סטרופ. נמצא אפקט עיקרי למניפולציית ההטרמה על אפקט גרטון. התוצאות תומכות בכך שקיימת מערכת בקרת קונפליקט אחת אשר מגיבה גם לקונפליקטים קוגניטיביים וגם לקונפליקטים רגשיים.
מאת: אסתר אמונה אוסטרובסקי דפים: 25 תאריך: 30/06/2020 מחיר: ₪ 50.00 הזמן עכשיו

השפעת שביעות רצון בזוגיות והתחברות לרווחה נפשית בתיווך דפוסי התקשרות

המחקר שלנו מתעתד לבחון את הקשר בין זוגיות טובה לרווחה נפשית בתיווך סגנונות התקשרות שונים. )אלמוג, 2005 ) את המושג סגנון התקשרות טבע הפסיכואנליטיקאי ג'ון בולבי )Bowlby Mostyn John. )דפוס התקשרות שהתינוק מאמץ,הוא הקשר הראשוני בין התינוק לדמויות משמעותיות בחייו )לרוב זו תהיה האם(.וזהו הדפוס שילווה אותו לאורך כל חייו, ישפיע על קווי אישיותו, בחירותיו וכו'. "תיאוריית ההתקשרות מצביעה על כך שיש לחוויות המוקדמות בחיים משמעות על המאוחר יותר... אינטראקציות יומיות עם ההורים והחברים תורמות להיווצרות מודלי עבודה פנימיים של דפוסי .)2000 ,Suzanne Pielage, Coby Gerlsma and Cas Schaap("התקשרות במידה ודמות ההתקשרות מספקת לו את רוב צרכיו,התינוק יפתח דפוס התקשרות בטוח,כלומר,יבטח ויאמין בעולם.יחווה את העולם כבטוח ומתגמל.ולהפך,אם התינוק יחווה קשר ראשוני שבו צרכיו לא יסופקו,יפתח התינוק דפוס התקשרות לא בטוח.כלומר,יחווה את העולם כקר ומנוכר,לא אמין ומסוכן.(2015 ,Jones, Beeson, Field) בתוך דפוס ההתקשרות הלא בטוח ישנם שני דפוסי התקשרות שונים. דפוס התקשרות אמביוולנטי )חרדה( שזהו דפוס שתינוק מפתח כאשר חלק מצרכיו באים לידי מילוי.כלומר,כאשר האם לא יציבה,לעיתים היא קשובה לצרכי תינוקה ולעיתים לאו. במצב כזה,התינוק חש רגשות אמביוולנטיים,מחד כועס על אימו ומאידך מחפש את קרבתה. והתקשרות נמנעת בה התינוק חש מרוחק מהאם ולעיתים אף יחוש ידידותי וקרוב יותר לאנשים זרים, לא יראה סימני מצוקה או בכי וכאשר אימו תהיה בסביבתו יתעלם ממנה. בולבי )Bowlby Mostyn John)ניבאשלסוג ההתקשרות תהיה השפעה גם בחיינו הבוגרים.ניתן לומרשהורות טובה, במיוחד בשנה הראשונה, נותנת לילדים את הסיכוי הטוב ביותר לחיים בר יאים, יצרניים, מלאי סיפוק וכו'.. סגנון ההתקשרות שנפתח בחיינו המוקדמים יצור תבנית לאופן שבו אנו ננהל מערכות יחסים לאורך חיינו. סגנון התקשרות בעייתי בחיינו המוקדמים יכול להוביל לקשיים .)perry,2009( מתמשכים קלי ברנן )Brennan. A Kelly ,)תלמידתו של שייבר )Shaver. R Phillip ,)ביסס השאלון נוסף המראה שציר החרדה בהתקשרות )anxiety Attachment ,)מאופיין בתשוקה עזה לקרבה בין אישית, בדאגנות יתר בקשר לדחייה או לנטישה של בן הזוג ובמודל של ילי של ה"עצמי". ה'בטוח'יוביל לחברותיות רבה יותר ולכישורים בינאישיים טובים יותר. ניתן לראות כי מבוגרים בעלי התקשרות בטוחה נוטים למערכות יחסים רומנטיות קרובות ומספקות יותר, בהשוואה למבוגרים שהיו בעלי התקשרות לא בטוחה. ציר ההימנעות בהתקשרות (avoidance attachment ,(מאופיין בהסתמכות על העצמי והתרחקות רגשית מן האחר. יש מחקרים שהראו כי יש קשר בין סגנון התקשרות ליחסים רומנטיים ואף הגעה לטיפולים זוגיים. אנשים עם התקשרות בטוחה יוצרים מערכות יחסים רומנטיות בצורה שונה ובאופן הרבה יותר קל מאשר אנשים עם התקשרות לא בטוחה )2013, shi .) אנשים בוגרים בעלי דפוס התקשרות חרד רוצים יחסים אינטימיים ולמעשה לעתים קרובות רוצים להיות קרוב ים יותר לאחרים מאשר אחרים רוצים להיות קרובים להם, אולם הם מפחדים מדחייה. הם עשויים להיות עסוקים בפחדים של נטישה, והנזקקות שלהם למעשה עלולה להגדיל את הסיכוי Catherine E. McCarthy, Hannah T. Boettcher, Rebecca C. ( .בדחייה ייתקלו שהם )2002 ,Lieberman,Bryan W. Russell, Meredith B. Mosbacher התקשרות בטוחה משפיעה בצורה חיובית על אינטימיות ביחסים רומנטיים לעומת זאת התקשרות לא בטוחה משפיעה בצורה שלילית על התפת חות היחסים הרומנטיים. אנשים בעלי סגנון התקשרות בטוח מאופיינים כבעלי יחסים אינטימיים ומספקים יותר המביאים אותם למצב של אושר ורווחה אישית. ומנגד אנשים בעלי התקשרות לא בטוחה מאופיינים בחוסר אמון במי שמנסה לתת להם תמיכה. אנשים אלה חשים לרוב חוסר סיפוק במערכות יחסים. דבר המוביל לפגיעות יתר, .)2005 , Willem A. Arrindell,Suzanne B. Pielage, Frans(לקויה ופיזית פסיכולוגית התפתחות סגנונות התקשרות וזוגיות טובה יכולים להתקשר גם לרווחה נפשית/מיטביות)-well( wellness/being זהו מושג בפסיכולוגיה המתאר את הערכתו הסובייקטיבית של האדם את בריאותו הנפשית. זו המידה שבה תופס האדם את האיכות הכוללת של חייו כחיובית .(Kamman, 2013)ורצויה כמו כן, רווחה נפשית מתקשרת לערכים של בריאות, אופטימיות, סיפוק אישי, תקווה .(Seligman & Csikszentmihalyi, 2010)ואושר סגנון ההורות באופן עקבי יכול להוביל לתוצאות שונות כגון פסיכופתולוגיה, בעיות התנהגות .)turner,chandler,heffer,2009( אקדמיים וביצועים בכל המדגמים שנעשו באוכלוסיות של אנשים בעלי פתולוגיות, ישנו ייצוג יתר של בעלי סגנונות התקשרות לא בטוחים. מי שהתקשרותו לא בטוחה הופך פגיע יותרלפסיכופתולוגיה, בעיקר דיכאון. ישנם מאפיינים נוספים כגון עצבנות, בדידות, הרגשה שאחרים אשמים, מחשבות אובדניות, דימוי עצמי נמוך, חוסר עניין, פחד, וכו'. )מתוך שאלון BSI ) Myersוחבריו ) 2000 )מגדירים wellness כ"אורח חיים מכוון כלפי בריאות ורווחה נפשית אופטימליים. אורח חיים המממש אינטגרציה בין גוף, נפש ורוח לצורך חיים מלאים יותר במסגרת הקהילה האנושית והטבעית". קוֹו ֵן (2014, Cowen (מתייחס למאפייני ההגדרה של רווחה נפשית ומונה שני סוגים של מאפיינים: סממנים התנהגותיים - כגון אכילה, שינה, עבודה, ניהול יחסים בינאישיים ורכישת יכולת לבצע משימות שתואמות את הגיל והיכולת. וסממנים פסיכולוגיים - כגון תחושת השתייכות ותכלית, שביעות-רצון עצמית ועוד. נמצא שקיים קשר בין אירועים מלחיצים לסגנון התקשרות ופסיכופתולוגיה כאשר אנשים בעלי דפוס התקשרות חרד.אנשים אלה נוטים יותר לתפוש ולפרש אירועים בחיים כמל חיצים וזה מגביר את הפגיעות שלהם לחוות סימפטומים פסיכופתולוגיים. קיים קשר שליליבין סגנון ההתקשרות ה"בטוח" לבין סימפטומים פסיכו פתולוגיים. כלומר, ככל שההתקשרות יותר בטוחה, כך Suzanne Pielage, Coby Gerlsma and Cas ( יותר מועטים הפסיכופתולוגיים הסימפטומים .)2000 ,Schaap
מאת: חיים פינקלשטיין דפים: 53 תאריך: 30/06/2020 מחיר: ₪ 106.00 הזמן עכשיו

נישואין רב-תרבותיים בין ישראלים לעולים מחבר העמים

עבודה זו עוסקת בנישואין רב-תרבותיים בין ישראליים לעולים מחבר העמים. מטרת העבודה היא לעמוד על ההשלכות של קשר נישואין מורכב זה הנובע בעיקר מפערי התרבות. העבודה בוחנת את המושג רב-תרבותיות באופן כללי, ובהקשר הישראלי שבו ההגירה נתפסת כעליה וכשיבה הביתה. כמו כן, העבודה עוסקת במושג זוגיות רב-תרבותית ובוחנת את המחקרים הקשורים לנושא, הן המחקרים המועטים שעוסקים בו באופן ישיר, והן התיאוריות הכלליות על זוגיות שעשויות לסייע בהסבר התופעה. העבודה מתמקדת בזוגיות רב-תרבותית של ישראליים ועולים מחבר העמים, ולכן גם בודקת את מצבם הכללי של עולי חבר העמים בישראל, את קשיי ההסתגלות שלהם בחברה, בתעסוקה ובמערכת החינוך. התמונה המשתקפת מציגה את קשר הנישואין הזה בין המהגר מחבר העמים לבין הישראלי המקומי כקשר מורכב. המורכבות קשורה לחוסר איזון ברור במשאבים, הנוגע לרמת השליטה בשפה, להשתייכות לתרבות הגמונית ולזהות יהודית ברורה וכשרה, רשתות משפחתיות וחברתיות וכדומה. הקשיים המרכזיים המשליכים על נישואין אלה הם: קשיי השפה, הבדלים בשיח הרגשי ובדרכים לניהול קונפליקטים, סוגיית הזהות, פערים ביחס לתרבות ולספרות, פערים בנושא חלוקת התפקידים בין בני הזוג, חוסר התאמה בסגנון ההורות וחוסר הסכמה בנושאים של חינוך הילדים ורכישת ההשכלה. קונפליקטים עשויים לנבוע גם מחילוקי דעות באשר לשימור השפה הרוסית ולחינוך דו-לשוני, וכן מהקשרים של בני הזוג עם המשפחה המורחבת. לפיכך מובן שכדי לקיים ולשמר נישואין אלה יש צורך במאמצים מצד שני בני הזוג לגשר על הפערים התרבותיים ועל העמדות והתפיסות מתוך מתן מקום של כבוד לתרבות של שני הצדדים.
מאת: אריה אמינוב דפים: 33 תאריך: 24/06/2020 מחיר: ₪ 66.00 הזמן עכשיו

הגורמים השוניים המשפיעים על התלות בזוגיות

הגדרת הזוגיות והמשפחה היא שאלה העומדת במוקד תשומת ליבם של הרבה חוקרים ישראלים. בעשורים האחרונים חלו שינויים חברתיים שיצרו מצב בו הגדרת המשפחה שהייתה מקובל בעבר איבדה את תוקפה וכיום ישנו קושי להגיע לקונצנזוס בנוגע להגדרה מחודשת. מושג הזוגיות על כל משמעויותיו מצוי כרגע בין שוויון לאי – שוויון בין המינים. בעבר, עליונות הגבר וזכויות היתר שלו והנחיתות של האישה והיעדר הזכויות שלה, היו מובנים מאליהם. בסופה של הדרך הזאת יהיה השוויון המלא בין בני הזוג מובן מאליו. לשני הצדדים יהיה מובן, באופן העמוק ביותר, שהם שווים וששניהם ראויים לכבוד. אז תהיה הזוגיות מוסד של אהבה, חברות ותמיכה, פרגון ושיתוף פעולה. תהליכי התיעוש והעיור הביאו לצמצום הפונקציות של המשפחה ולהרחבת קשריה עם גורמים החיצוניים לה ותלותה בהם. בנוסף, קידום מעמד האישה, דחיית גיל הנישואין וצמצום הילודה צמצמו את תפקידיה החברתיים של המשפחה והפכו אותה ליחידה שנשענת בעיקר על קשרים רגשיים וציפייה לאושר. מגמות החילון והדמוקרטיה הביאו להתרופפות הפיקוח של מוסדות דתיים ונורמות מוסריות ולהדגשת אושרו וחירותו של הפרט על חשבון הסתגלות לדרישות החיים המסורתיים של המשפחה. חדשנות ושינוי, הזיקה לעתיד של החברה המודרנית, הינם גם אידיאלים התורמים להחלשת מעמד המשפחה. השינויים הקורים במשפחה משפיעים על החברה כשם שהשינויים בחברה משפיעים על המשפחה. תיאוריית ההתקשרות הינה תיאוריה של הפסיכולוגיה ההתפתחותית אשר טוענת כי בנפשו של הפעוט ישנו צורך פנימי וראשוני לתקשורת עם הדמות הדומיננטית בחייו על מנת להרגיש קרבה והגנה. בניגוד להשקפה הביהביוריסטית, תיאוריה זו גורסת כי צורך זה הינו קודם לצרכיו הפיזיים של הפעוט. לדעת בולבי, אשר מושפע מתיאוריית האבולוציה הדרוויניסטית, קיים ערך הישרדותי רב לדחף ליצור קשר וכן לחפש קרבה. דבר זה הינו חלק משמעותי של האישיות האנושית עוד בראשית היווצרותה. מבחינה דמוגרפית, ישראל נחשבת ליותר "משפחתית" משאר ארצות אירופה, וזה מכיוון ששיעור הילודה גבוה יחסית, שיעור גירושין נמוך יחסית, ולידות מחוץ לנישואין גם כן מעטות יותר (הולנדר, 2007). נראה, שלמרות שהשפעות התיעוש והמודרניזציה לא פסחו על ישראל, נותרה המשפחה הישראלית יציבה באופן יחסי. החוקרים פרס וכץ הציעו מספר הסברים לעובדה זו: ראשית, המצב הביטחוני המתוח, והיותה של ישראל "מדינה במצור", מעוררים אצל הישראלים תודעה גבוהה לסכנה והדבר מגביר את המשפחתיות. שנית, בני המוצא המזרחי, אשר מאופיינים בדפוסי משפחתיות מאוד מסורתיים, מהווים חלק גדול מהאוכלוסייה. בנוסף לכך, הדת והמסורת הינם ערכים מרכזיים במדינה, אשר באים לביטוי ברמה הערכית והמוסדית כאחד. ולבסוף, החברה הישראלית הינה קטנה ומצומצמת, מה שמשמש כאמצעי פיקוח המגביר את נטייתו של הפרט למשפחתיות
מאת: ציון זרביב דפים: 34 תאריך: 23/06/2020 מחיר: ₪ 68.00 הזמן עכשיו

האינטראקציה שבין ההורים והשפעתה על עיצוב התנהגות ילדיהם

למערכת היחסים, האווירה בבית והתקשורת בין ההורים יש השפעה מכרעת על עיצוב התנהגות ילדיהם. ההשפעה יכולה להיות שלילית או חיובית בהתאם למערכת היחסים בין ההורים. ככל שההורים ישקדו על פיתוח דרכים וכלים ליחסים תקינים, ייטב להם ולעיצוב התנהגות ילדיהם
מאת: דוד דנן דפים: 27 תאריך: 23/06/2020 מחיר: ₪ 54.00 הזמן עכשיו

השפעותיה החיוביות של עמדת הראויות על הקשר הזוגי

העבודה התבססה על גישה חדשה, הנקראת 'ראויות' (להיות ראוי) והשפעותיה החיוביות על הקשר הזוגי. ה'ראויות' הינה עמדה פנימית שהאדם צובר בתוכו כאשר הוא כנה, אותנטי, ישר, קשוב לעצמו, קשוב לאחרים, מעניק ותורם. ההבנה שהאדם 'צובר' ראויות מחזירה לו את כוח הבחירה כיצד לפעול ולא כפי שניתן לחשוב שאנשים ראויים הם אלו שממלאים את הווייתם בתודעת שפע ומחשבות חיוביות. האדם הראוי נע בעולם מתוך התבוננות בעצמו ובעולם ערכיו ונדרש בכל סיטואציה להיות כנה, גם כשאין הדבר פשוט עבורו. החלטתי להעמיק בראויות, משתי סיבות. הראשונה היא כאשר ראיתי כי אנשים שונים מייצרים קשרי נישואים שונים, כלומר ישנם פרמטרים הנוכחים באלו המזמנים לעצמם מערכות יחסים מניבות המאפשרים להם להביא את עצמם כמו שהם באמת, ללא התרסה, שתלטנות, תבוסתנות או תחושת שקיפות. הסיבה השניה בעקבותיה בחרתי את נושא העבודה היא, לאחר שחוויתי גישות טיפוליות שונות ועמדתי על החסר בכל אחת מהן. הן האימון (Coaching), אשר מהותו היא יכולת הבחירה של האדם ועין טובה על המציאות והן הפסיכולוגיה אשר נותנת מקום רב לנסיבתיות ולעברו של האדם. אחת הנקודות שהפריעו לי היא ששמתי לב שישנו ציר עדין בתחום הטיפול שנע בין הוקרה להכרה. בין היכולת של אדם לראות את עוצמותיו ויכולותיו לבין החובה להכיר בחולשותיו ובאתגרי חייו הסובייקטיביים. אם כן, גישות אלה נצבעו אצלי בשחור ולבן, צד אחד נותן מקום אבסולוטי לכאב ולרגשות שליליים והצד השני מתעקש לשפוך אור אופטימי על אתגרי החיים ומשם ליצור תנועה לשינוי, כאשר אלו ואלו חסרים. הראויות הינה עמדה המורכבת מפרמטרים שונים עליהם ארחיב, תוך הבנה כי הם שזורים וקשורים זה בזה. עמדה זו בוחנת כיצד מגיב האדם הראוי במערכת הזוגית, לעומת אדם בעל עמדות נפשיות אחרות. וכן כיצד תומכת גישה זו בניית זוגיות אותנטית, יציבה, בעלת גבולות ברורים וגמישים, אשר מאפשרת מקום וקיום לכל אחד מהם בנפרד ולשניהם יחד, לאורך זמן. ברצוני להודות מעומק הלב למורי הדרך שלי, הרב אביחי שלום כהן, מלי אורנבוך וכמובן לאמיתי מגד שפתח לי צוהר משמעותי דרך ספרו 'להיות ראוי'.
מאת: יעל יפת דפים: 30 תאריך: 18/06/2020 מחיר: ₪ 60.00 הזמן עכשיו

גישת ה"אימאגו" כחלק מן הטיפול הזוגי בבני זוג שאחד מהם הינו עם הפרעת קשב וריכוז

המחקר הנוכחי עסק באופן שבו מתמודדים בני זוג עם מצב שבו אחד מהם סובל מהפרעת קשב וריכוז, תוך התמקדות בגישת האימאגו ככלי הטיפולי בבני זוג אלו. אי לכך, מטרת המחקר הייתה לבחון את השימוש וההשפעות של גישת ה"אימאגו" על בני זוג שאחד מהם עם הפרעת קשב וריכוז. לצורך בחינתה של סוגיה זו נעשתה סקירה של הספרות המחקרית והתאורטית הקיימת בתחום, תוך בחינת הקשיים והאתגרים שחווים בני זוג במצב שבו אחד מהם מתמודד עם הפרעת קשב וריכוז, עמידה על עקרונות גישת ה"אימאגו" והיישום שלו במצב ייחודי זה. סקירת הספרות הקיימת בתחום העלתה כי גישת ה"אימאגו" עשויה להוות גישה יעילה לקידום התקשורת בין בני זוג, ולשיפור הביטחון והאמון שלהם בתוך המערכת הזוגית. בהקשר של הפרעת קשב וריכוז נמצא גם כי גישה זו עשויה להביא להשלכות חיוביות, כאשר היא עשויה לשפר את התקשורת ולצמצם דפוסים שליליים בתוך מערכת היחסים. עם זאת, השימוש בגישה זו הינו מורכב במקרה של הפרעת קשב וריכוז והוא דורש התאמה ייחודית. כמו כן, על מנת שהגישה אכן תניב השלכות חיוביות, יש צורך בהתמדה, במחויבות ובעבודה קשה מצד בני הזוג .
מאת: ישראל ליבמן דפים: 41 תאריך: 09/06/2020 מחיר: ₪ 82.00 הזמן עכשיו

תרומת קבצת תמיכה להקניית SEL לילדים להורים גרושים

פיתוח מיומנויות חברתיות ורגשיות כמענה להשלכות הנובעות מגירושי הורים
מאת: נחמיה אהוד מליחי דפים: 28 תאריך: 27/05/2020 מחיר: ₪ 56.00 הזמן עכשיו

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130