מרכז י.נ.ר

סגל רבני

כניסה למשתמשים 25/05/2020 ב' סיון תש"פ
רון אל אהרון
יצחק אושינסקי, הרה"ג
שלמה אלמליח
חיים מרדכי בטלמן
הרב אליהו בן סימון,
משה בצרי, הרה"ג
אליהו בר שלום, הרב, הרב
יוסף גולדשטיין, הרב
אייל גיאת, הרה"ג
נתן נטע גלבשטיין
טליה גרזון
גבריאל טולדנו, הרב
שמחה כהן, הרה"ג
ארי אברהם סמגה, הרב, LL.B
הרה"ג דניאל עשור
רבקה רובינשטיין
עידו שחר הרב, הרב
משה שלזינגר, הרב, הרב
יוסף שרעבי, דר', הרב
רון אל אהרון
יצחק אושינסקי, הרה"ג
שלמה אלמליח
חיים מרדכי בטלמן
הרב אליהו בן סימון,
משה בצרי, הרה"ג
אליהו בר שלום, הרב, הרב
יוסף גולדשטיין, הרב
אייל גיאת, הרה"ג
נתן נטע גלבשטיין
טליה גרזון
גבריאל טולדנו, הרב
שמחה כהן, הרה"ג
ארי אברהם סמגה, הרב, LL.B
הרה"ג דניאל עשור
רבקה רובינשטיין
עידו שחר הרב, הרב
משה שלזינגר, הרב, הרב
יוסף שרעבי, דר', הרב

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130