מרכז י.נ.ר

ועדה אתית

כניסה למשתמשים 25/05/2020 ב' סיון תש"פ
הרב אליהו בן סימון,
מאיר שמעון עשור, טו"ר
הרב אליהו בן סימון,
מאיר שמעון עשור, טו"ר

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130