מרכז י.נ.ר

ועדה רוחנית

כניסה למשתמשים 04/07/2020 י"ב תמוז תש"פ
הרב אליהו בן סימון,
אייל גיאת, הרה"ג
הרה"ג דניאל עשור
חגי שושן, הרה"ג
הרב אליהו בן סימון,
אייל גיאת, הרה"ג
הרה"ג דניאל עשור
חגי שושן, הרה"ג

להרשמה ופרטים נוספים

מרכז ינר

סניף ירושלים: בית הדפוס 30
טלפון: 02-6321600
סניף מרכז: ברוך הירש 14
טלפון: 03-7160130